Fjalë Kyçe

Delegacioni i MTI-së merr pjesë në Konferencën e Bankës Botërore lidhur me sistemin për trajtimin e ankesave nga investitorët

Delegacioni i MTI-së merr pjesë në Konferencën e Bankës Botërore lidhur me sistemin për trajtimin e ankesave nga investitorët

Një delegacion i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë i prirë nga Ministri Endrit Shala mori pjesë në një konferencë ndërkombëtare lidhur me trajtimin e ankesave që vijnë nga investitorët e huaj dhe vendës.

Kjo konferencë është organizuar nën patronazhin e Bankës Botërore dhe është mbajtur në Kuala Lumpur, Malajzi nga data 20 – 22 qershor 2019. Ky eveniment i rëndësishëm është mbajtur në bashkëpunim edhe me Zyrën e Bashkimit Europian në Malajzi dhe ka patur si qëllim kryesor të sjellin bashkë delegacione nga vendet e ndryshme të botës për të përmirësuar dhe forcuar kapacitetet e institucioneve pjesëmarrëse në promovimin e mbajtjes dhe zgjerimit të investimeve. Kjo konferencë ka synuar që të ndihmojë vendet pjesëmarrëse të informohen për praktikat më të mira ndërkombëtare per themelimin dhe fuqizimin e sistemit për trajtimin e ankesave nga investitorët (në gjuhën angleze njihet si Systemic Investment Response Mechanism – SIRM). Gjatë punimeve të konferencës u diskutuan të gjitha aspektet për zbatimin e SIRM-it duke përfshirë këtu edhe teknikat për zgjedhjen e problemeve, metodat për mbledhjen dhe analizën e të dhënave për ankesat e identifikuara, analiza ligjore dhe vlerësimi i ankesave, qasjet e ndryshme për zbatimin e zgjedhjeve të identifikuara si dhe organizimi i brendshëm i agjencive dhe institucioneve përgjegjëse.

Gjatë këtyre dy ditëve të konferencës delegacioni i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë patën takime bilaterale me delegacionet e vendeve të ndryshme pjesëmarrëse si nga: Gjeorgjia, Jordania, Koreja Jugore, Brazili, etj. si dhe u takuan edhe me përfaqësuesit e Ministrisë së Tregtisë Ndërkombëtare dhe Industrisë së Malajzisë (MITI) dhe Agjencisë për Promovimin e Investimeve të Malajzisë (MIDA) dhe biseduan për intensifikimin e marrëdhënieve bilaterale në mes të dyja vendeve dhe promovimin e Kosovës tek investitorët potencial malazias si një destinacion atraktiv për të investuar aty dhe për të mbuluar më pastaj tregun europian dhe më gjerë.