Fjalë Kyçe

Emërohet Bordi i Përkohshëm i Telekomit

Emërohet Bordi i Përkohshëm i Telekomit

Qeveria e Kosovës ka emëruar Bordin e përkohshëm të Ndërmarrjes Publike “Telekomi i Kosovës”.

Siç është njoftuar nga Zyra e Kryeministrit, emërimi i këtij bordi ka ardhur pas një mbledhje elektronike/

Bordi i përkohshëm i drejtorëve të Ndërmarrjes Publike “Telekomi i Kosovës Sh. A”, përbëhet nga:

Mehmet Berisha, kryesues

Kushtrim Krasniqi, anëtar

Teki Shala, anëtar

Blerim Shehu, anëtar.

“Emërimi i këtij bordi është bërë në përputhje me legjislacionin në fuqi për ndërmarrjet publike dhe pas dorëheqjes së Bordit të përkohshëm të kësaj ndërmarrjeje. Ky bord i përkohshëm do të shërbejë në cilësi të Bordit të drejtorëve derisa të zgjedhet Bordi i përhershëm”, thuhet në njoftim.

Emërimi i këtij bordi ka ardhur 3 ditë pasi ai i kaluari ka dhënë dorëheqje pasi përmbaruesi tërhoqi nga xhirollogaria e kësaj ndërmarrjeje të gjitha mjetet që posedonte.