Fjalë Kyçe

Fotografi të rralla të termocentralit Kosova A gjatë fazës së ndërtimit dhe në vitet e hershme të operimit

Fotografi të rralla të termocentralit Kosova A gjatë fazës së ndërtimit dhe në vitet e hershme të operimit

Kosova A ka filluar operimin në vitin 1962 me njësinë A1 me 65 megavat kapacitete të instaluara.

Njësia tjetër A2 me 125 MWh është lëshuar në vitin 1964, njësia A3 me 200 MWh në vitin 1971, njësia A4 me 200 MWh në vitin 1970 dhe A5 me 210 MWh në vitin 1975.

Në vitin 1975, kur është lëshuar njësia e fundit në operim, Kosova A kishte kapacitet të instaluar të prodhimit të rrymës prej 800 megavatësh në orë.

Kosova A vazhdon të jetë ndër prodhuesit kryesor të energjisë elektrike në Kosovë.

Faqja në Facebook “Prishtina”, ka publikuar disa fotografi të rralla të termocentralit Kosova A gjatë fazës së ndërtimit dhe në vitet e hershme të operimit.