Fjalë Kyçe

Këto janë statistikat e aksidenteve për periudhën 2017-2018

Këto janë statistikat e aksidenteve për periudhën 2017-2018

Policia e Kosovës ka njoftuar për aksidentet rrugore, për periudhën kohore janar–dhjetor 2017/2018.

Në vitin 2018, sipas policisë ka pasur më pak aksidente bazuar në periudhën e njëjtë të vitit 2017.

Sipas policisë në viti 2018, kanë ndodhur 15, 741 aksidente trafiku, krahasuar me vitin 2017 që kishin ndodhur 17,695.

Në aspektin e parandalimit, vetëdijesimit dhe ndërgjegjësimit, Policia ka ndërmarrë këto masa:

* Është implementuar projekti për siguri në trafik “Lëvizni të sigurt në trafik”. Përmes njësive të trafikut dhe stacioneve policore, janë shpërndarë fletëpalosje tek pjesëmarrësit në trafik. Gjithashtu projekti është promovuar edhe në rrejte sociale dhe media, përfshirë këtu edhe ligjëratat dhe diskutimet në institucione shkollore.

* Është implementuar projekti për siguri në trafik “Për një vit më të sigurt në trafik”. Projekti për qëllim ka pasur vetëdijesimin e pjesëmarrësve në trafik, duke përfshirë diasporën dhe shtetasit e huaj. Shpërndarja e fletëpalosjeve është bërë në të gjitha pikat kufitare dhe në tërë territorin e vendit.

* Është implementuar projekti për siguri në trafik “Përqendrohu në ngasje! ”. Projekti për qëllim ka pasur vetëdijesimin e pjesëmarrësve në trafik, veçanërisht shoferëve. Shpërndarja e fletëpalosjeve është bërë në të gjitha pikat kufitare dhe në tërë territorin e vendit.

* Është implementuar projekti për siguri në trafik “Të sigurt në rrugë gjatë dimrit”, duke shpërndarë fletëpalosje për pjesëmarrësit në trafikun rrugor, si dhe nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës dhe AMCK e njëjta është shpërndarë edhe në Qendrat e Kontrolleve Teknike dhe në disa nga pikat e furnizimit me karburante dhe pikave që furnizojnë me goma, i cili projekt ka pasur për qëllim ngritjen e vetëdijesimit të shoferëve në përdorim të pajisjeve dimërore.

* Është vazhduar me kontaktet, diskutimet, trajnimet dhe ligjëratat e rregullta në institucione shkollore lidhur me sigurinë në trafik.

* Përveç urdhrave dhe planeve operative, janë ndërmarrë masa shtesë duke krijuar TASK FORCË për parandalimin e aksidenteve në trafikun rrugor

* Po ashtu në kuadër të aktiviteteve parandaluese PK-ja ka angazhuar edhe patrullime policore me VETURA CIVILE si dhe njësi policore që operojnë me DRON.

Policia e Kosovës vazhdon të kërkojë dhe njëherit të apelojë tek të gjithë pjesëmarrësit në trafikun rrugor që t’iu përmbahen dispozitave ligjore, të rritet vigjilenca, të shtohet kujdesi në respektimin e rregullave që dalin nga ligjet e trafikut, për të garantuar një siguri më të madhe për të gjithë pjesëmarësit në rrugë, me qëllim të shmangies së aksidenteve rrugore në tërësi e në veçanti të atyre me pasoja fatale.

Policia e Kosovës, edhe pse nuk ka qëllim primar ndëshkimin, për të gjithë pjesëmarrësit në trafikun rrugor që bien ndesh me ligjet e trafikut do të vazhdojë të aplikojë masa ligjore.