Fjalë Kyçe

Këto vende do të mbesin pa rrymë nesër

Këto vende do të mbesin pa rrymë nesër

KEDS ka njoftuar për vendet që do të kenë ndërprerje të rrymës në dy ditët e ardhshme.

KEDS përmes një njoftimi për media ka njoftuar qytetarët se për shkak të punimeve në rrjet do të ketë ndërprerje të rrymës në dy ditët e ardhshme.

Njoftime nga KEDS për punimet në rrjet:

18.09.2019

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtinë

1.

Në NS 35/10kV Besi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Prugovci( Kodi:10013012) prej orës 11:00-14:00

Vendet: Barilevë Lecët,Te kanali Besi, Leban te baza 1, Prugovc Extra Dragusha, Leban Dobratiqët, Besi Ambulanca 1, Rimanishta, Betonjerka private Lebanë, Objekti privat Deshishku, Zenit, Jaha Company dhe Prugovc Zuqollët.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosje e dy shtyllave të rrjetit në fshatin Besi dhe kalimi i rrjetit në to.

2.

Në NS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gllobari (Kodi: 16021008) prej orës 08:30-11:30

Vendet: Gllobar, Vërboc,Tërstenik, Çikatovë, Gllanasellë dhe Dobroshec.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë dhe revizion i linjës.

3.

Në NS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shtrobullova (Kodi:16021004 ) prej orës 11:30 deri në ora 14:30

Vendet: Shtrubullovë, Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc, dhe Obri.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë dhe revizion i linjës.

4.

Nga NS 35/10kV Badovci do të ndërprehet:

Dalja 10kV Mramor-Slivovë (Kodi: 10014001) prej orës 09:00 – 09:30 dhe 13:00-14:00

Vendet: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit, Mareci .

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e nje shtylle 12/1000 dhe promontimi i rrjetit.

5.

Nga NS 35/10kV Badovci do të ndërprehet:

Dalja 10kV Graqanica 1(Kodi: 10014004) prej orës 08:00 deri në ora 10:30

Vendet: Graçanica, Padalishta, Te mbeturinat, Ibër Lepenci, Graçanica, Padalishta, Te mbeturinat, Ibër Lepenci dhe Lindja.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e dy shtyllave 12/1000 dhe promontimi i rrjetit.

Ferizaj

1.

Në NS 110/35/10kV Lipjani do te ndërprehet:

Dalja 10kV Suhodolli (kodi:41000020) prej orës 08:30 deri në ora 11:30

Vendet: Lagjen e Re, fshatrat: Suhadoll, Skullan, Leinë, Radevë dhe Llugë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë dhe revizion i linjës.

2.

Në NS 35/10kV Magure do të ndërprehet:

Dalja 10kV Fshatrat Magure (kodi: 41048002) prej orës 11:30 deri në ora 14:30

Vendet: Magure, Medvevc, Dobrajë, Rreze, Blinajë, Qylage, Poturovc, Torinë, Poturovc dhe Gllanicë.

Vendet: Lagjen e Re-fsh Suhadoll-Skullan,Leinë, Radevë, Skullan dhe Llugë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë dhe revizion i linjës.

Gjilan

1.

Ne NS 110/10kV Kamenica do te nderprehet:

Dalja 10kV Koretini (kodi: 62000017) prej ores 11:30 deri në ora 14:30

Vendet: Koretinë Topanicë, Bllatë, Nitex, Crep, Kormian, Domorovc, Pompa, Hodonovc, Tasimi, Hodonocë, Seperacioni dhe Ujësjellsi Korinjan.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë dhe revizion i linjës.

2.

Ne NS 110/10kV Kamenica do te nderprehet:

Dalja 10kV Rogana (kodi: 62000012) prej orës 08:30 deri në ora 11:30

Vendet: Rogana.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë dhe revizion i linjës.

3.

Në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Smira (Kodi: 61067006) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Vendet: Smira, Betonjerka Gentriti, Kabash, Dobresh, Cernovit, Smire Kulla, Smire Depo .Buqani

Arsyeja e ndërprerjes: Zevendsimi I Zbarave me Kabel 10kV ne TS 35/10kV Rrafshin.

4.

Në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

Dalja 10kV Gërmova (Kodi: 61067003) prej orës 11:30 deri në ora 14:30

Vendet: Gërmovë, Germova e ulet, Sodovine, Pompa Lindi, Mobilieria, Plastika, Remniku i ri, Goshicë Kulla dhe Vërban.

Arsyeja e ndërprerjes: Zëvendësimi i zbarave me Kabël 10kV ne TS 35/10kV Rrafshinë.

Mitrovice

1.

Në NS 110/10kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10kV Qirezi (kodi: 74000004) prej ores 08:30 deri në ora 11:30

Vendet: Krushefc, Polac, Dashefc, Baks, Qirez, Prellofcë, Krasaliq, Kozhicë, Krasmirofcë, Likoshan, Gradicë dhe Godanc.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë dhe revizion i linjës.

2.

Ne NS 110/10kV Skenderaj do të nderprehet:

Dalja 10kV Likofci (kodi: 74000001) prej orës 11:30 deri ne ora 14:30

Vendet: Kryshefc, Morinë, Makermal, Polluzha, Shtuticë, Likofci i Ri, Rezallë,Tushil, Rezallë e Re, Likofci, Obri e Ulët, Murgë, Plluzhinë dhe Ticë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë dhe revizion i linjës.

Pejë

1.

Në NS 110/35/10kV Peja 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Radavci (kodi: 50000004) prej ores 08:30 deri ne ora 11:30

Vendet: Novosellë, Radavc, Brestovik, Dogana dhe Jabllanicë e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë dhe revizion i linjës.

2.

Ne NS 110/35/10kV Peja 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Vitomerica(kodi: 50000010) prej ores 11:30 deri ne ora 14:30

Vendet: Novosellë, Radavc, Brestovik, Dogana, Jabllanicë e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë dhe revizion i linjës.

3.

Në NS 110/35/10 kV Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10kV Onix (Kodi: 54000003) prej orës 12:00 deri në ora 14:00

Vendet: Durrave Hysenajt, Tomoci – Kushtrimi, Dobrushe Xhamija, Dobrusha e Mesme, Te Drejtoria, Lubovë – Ademajt, Lubovë Kulla, Carralluka, Carralluka 2, Korabi, Blinda Banje, Lagja e Re Banje, Banje Minoritetet, Onixi, Kulla, Lagjja Delibeg, si dhe Centali Solar ONIX.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i një shtylle të rrjetit me tension 10kV në Orobërd.

Verejtje: Është përfshirë edhe nje BRRE Centrali Solar Onix.

Prizren

1.

Në NS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Zhupa-Segmenti Manastaric (Kodi:31000026 prej orës 08:30 deri në ora 11:30

Vendet: Nebregosht, Manastaric dhe Strugjë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë dhe revizion i linjës.

2.

Në NS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Zhupa – Segmenti-Pllajan (Kodi:31000026)prej orës 11:30 -14:30

Vendet: Fshati Planjë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë dhe revizion i linjës.

1.

Në NS 110/35/10kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mamusha (Kodi: 32000006) prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Vendet: Leshan, Tërrnjë, Neprebishtë, Mamushë, Zojzë, Medvec, Sërbicë e Ulët, afariste: Mulliri Rizam, Mulliri i Ri dhe Mulliri Xhevdet Mazrreku.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllës së rrjetit me tension 10kV.

Gjakovë

1.

Në NS 110/35/10kV Rahoveci do të ndërprehet:

Dalja 10kV Opterusha (Kodi:82000010) prej orës 08:30-11:30

Vendet: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoçë dhe Zoçishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje dhe revizion i linjës.

2.

Në NS 110/35/10kV Rahoveci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shkoza (Kodi:82000009) prej orës 11:30 deri ne ora 14:30

Vendet: Condor Shpk, ” Kosova pack, ” Shpk Mulliri Npt” Vetoni “, Ods-Metal, ” Gender ” Shpk.,N.tsh,,Pista”, rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.497 Shkelzen Krasniqi, rr.498 Xhevat e Alajdin Elshani.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje dhe revizion i linjës.

19.09.2019

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Në NS 220/35/10(20) kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Livadicë (Kodi: 14000011) prej orës 09:00 -12:00 dhe 14:00-17:00

Vendet: Dumnicë, Shtedim, Mirovc, Livadicë dhe Dogana.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i shtyllave, konzollave, izolatorëve, përçuesit dhe të elementeve tjera të rrjetit me tension 10kV sipas projektit Lot 4-Podujevë.

Mitrovicë

1.

Në NS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja10 kV Runiku (Kodi: 74000005) Në Stabilimentese shpërndarëse në Runik dhe Vitak prej orës 10:00 -17:00

Vendet: Një pjesë e Runikut, Leçina, Pemishtja, Tërrnova, Klina e Epërme, Çitaku dhe Vitaku.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja izolatorëve të rinj në vend të vjetërve në drejtimin e Pemishtës.