Fjalë Kyçe

Ministria e Tregtisë shënon Ditën Botërore të Standardeve   

Ministria e Tregtisë shënon Ditën Botërore të Standardeve   

Dita Botërore e Standardeve 2019 u shënua të mërkurën me 16 tetor në Prishtinë nga Agjencia 
Kosovare për Standardizim (AKS), agjenci në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë (MTI).  
Zëvendësministri i Tregtisë dhe Industrisë, Bekim Jupa, tha se AKS-ja të ofrojë shërbime sa më të 
afërta për bizneset dhe palët tjera të interesit.  
Jupa theksoi se MTI-ja mbështet Agjencinë pandërprerë të ngritjen kapaciteteve  saj si dhe në 
plotësimin e Ligjit për Standardizim përmes udhëzimeve administrative që standardet të 
implementohen në shkallë të dëshiruar.  
“Standardet janë në shërbim të globalizimit të tregut duke ofruar konkurrueshmëri të ndershme, dhe 
produkte cilësore dhe të sigurta, tha Jupa.  
Ndërsa, Udhëheqës i Ekipit për Seksionin e Zhvillimit Ekonomik dhe Bashkëpunimit Zyra e BE-së në 
Kosovë, George Papagiannis tha se sot në Ditën Botërore të Standardeve po shprehim mirënjohjen 
ndaj punës që bëjnë mijëra ekspertë që zhvillojnë standarde në mbarë botën dhe i shkëmbejnë ato 
vullnetarisht. Standardizimi Evropian ka rëndësi të madhe në tregun e përbashkët të BE-së, tha 
Papagiannis, kontribuon në integrimin e këtij tregu dhe mbështet konkurrueshmërinë, krijimin e 
vendeve të punës, inovacionin dhe industritë.  
Sipas AKS-së, kërkesa për standarde në Kosovë çdo vit shënon rritje. Ndërsa, gjatë vitit të fundit 
Agjencia ka nënshkruar marrëveshje me organizatat evropiane të standardizimit CEN CENELEC, për 
të siguruar qasje në standardet evropiane.  
Drejtori i Përgjithshëm i AKS-së, Hafiz Gara prezantoi Strategjinë pesë-vjeçare të agjencisë – “Një 
vizion i ri në standardizim”.  
Agjencia Kosovare e Standardizimit përkrahet nga projekti i financuar nga Bashkimi Evropian, “Lëvizja 
e Lirë e Mallrave” me praktikat më të mira Evropiane të standardizimit, si një ndër shtyllat më të 
rëndësishme të infrastrukturës së cilësisë.