Fjalë Kyçe

Nxënës të klasave të nënta sot i nënshtrohen testit të arritshmërisë

Nxënës të klasave të nënta sot i nënshtrohen testit të arritshmërisë

Mbi 26 mijë nxënës të klasave të nënta sot do t’i nënshtrohen testit të arritshmërisë.

Testi do t’i ketë 100 pyetje nga lëndët gjuhë shqipe, gjuhë angleze, matematikë dhe pyetje nga shkencat shoqërore dhe ato natyrore.

Këtë herë nuk do të jetë kriter kalimi, por që pikët e mbledhura do t’u shërbejnë nxënësve që të orientohen për në shkollimin e mesëm.

Testi i arritshmërisë do të mbahet në 155 qendra testimi në nivel vendi, e ku për monitorimin e mbarëvajtjes do të jenë të angazhuar mbi 2 mijë administratorë.

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka treguar se rezultatet e testit të arritshmërisë pritet të shpallen me 7 qershor.

Për shkak të pandemisë COVID-19 , forma e organizimit të sistemimit të nxënësve në klasë, duhet të realizohet një nxënës në një bankë kurse në çdo klasë do të lejohen vetëm nga 15 nxënës.

MAShTI fton të gjithë akterët e përfshirë në këtë proces, që të respektohen në përpikëri rregullat dhe masat kundër COVID-19.

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit kërkon që çfarëdo parregullsi eventuale në qendrën e testimit, të raportohet me shkrim në DKA dhe në MASHTI.

Testi i arrtishmërisë ka qenë i paraparë të mbahet me 21 maj, por që shtyrja e mbarimit të vitit shkollor ka bërë që të shtyhet edhe mbajtja e këtij testi