Fjalë Kyçe

Studentët kundërshtojnë kriterin për gjuhët e huaja në nivelin master e doktoratë

Studentët kundërshtojnë kriterin për gjuhët e huaja në nivelin master e doktoratë

Paqja Studentore e Universitetit të Prishtinës reagon ndaj kriterit për gjuhët e huaja për vazhdimin e studimeve në programin e nivelit master dhe doktoratë, duke e konsideruar këtë kriter si të jashtëligjshëm, pasi që vlerëson se është në kundërshtim me statutin e Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”.

Sipas statutit të UP-së, në këtë universitet studimet mbahen në gjuhën shqipe, me përjashtim, sipas pikës 2 të nenit 141, kur me vendim të Senatit mund të mbahen edhe në gjuhë të tjera. Pra, gjuha e huaj mund të aplikohet në programe studimi, e jo si pjesë e provimeve pranuese. Prandaj, është absurde që të kërkohet kriter për ndonjë gjuhë në të cilën nuk zhvillohen studimet, e aq më pak që ky kriter t’i kushtëzojë studentët me 20 pikë nga totali i pikëve.

Në po të njëjtin statut, konkretisht në nenet në të cilat filtet për pranimin në studime nuk përmendet kushti për gjuhët e huaja. Madje, as në Ligjin për Arsimin e Lartë nuk parashihet një kriter i tillë.

Me anë të këtij sqarimi për media dhe për opinioni publik, informoheni se PSUP nuk është kundër gjuhëve të huaja, sepse kjo organizatë konsideron që njohja e gjuhëve të huaja është e rëndësishme për formimin akademik të studentëve, por organizata është kundër mënyrës se si po iu imponohen studentëve kriteret të tilla për njohjen e këtyre gjuhëve. Edhe para këtij vendimi, studentët e disa drejtimeve janë testuar për gjuhë angleze duke pasur pyetje në provim pranues nga kjo gjuhë, por asnjëherë nuk janë kushtëzuar me certifikatë.

Për të plotësuar këtë kriter duhet që studentët të pajisen me certifikata të testeve ndërkombëtare të nivelit A2 për master dhe B1 për doktoratë, të cilat në Kosovë mund të merren vetëm nga dy institucione: Aglia examination dhe Kolegji AAB, duke bërë kështu që të krijohet monopol dhe ky udhëzim të kthehet në biznes, në dëm të studentëve. Për që është punë biznesi e vërteton edhe fakti që këto testime nuk po i mban qendra e gjuhëve apo Fakulteti i Fiologjisë në UP, në të cilën gjenden departamentet e këtyre gjuhëve.

Si pasojë e këtij kriteri që rrjedh nga udhëzimi administrativ i lëshuar nga Qeveria e Kosovës, ata që pësojnë janë studentët dhe xhepi i familjeve të tyre, sepse për të paguar një test ndërkombëtar duhet deri në 160 euro. Andaj, PSUP apelon që ky vendim të largohet sa më parë, në të kundërtën do të ndërmerren masa deri edhe në protesta së bashku me të gjithë studentët e dëmtuar.