Fjalë Kyçe

Vrasësi në Pejë ishte dënuar me tre vjet e gjysmë burg, por pse u la i lirë nga drejtësia?

Vrasësi në Pejë ishte dënuar me tre vjet e gjysmë burg, por pse u la i lirë nga drejtësia?

Për vrasjen e sotme në Pejë, sherri dyshohet se kishte nisur më 27 dhjetor 2019 në një shkollë.

Arsimtari Xh.J, që dyshohet se sot në Pejë vrau babanë e nxënëses së tij, është dënuar para pak javësh nga Gjykata Themelore në Pejë me 3 vjet e gjashtë muaj burgim efektiv.

Sipas vendimit të shkallës së parë, arsimtari Xh.J. është dënuar për sulm seksual ndaj nxënëses së tij, e mitur. Vendimi është marrë më 1 prill nga Departamenti për të Mitur pranë Themelores së Pejës dhe i dënuari ka të drejtën e ankesës në Gjykatën e Apelit.

“Më 27.12.2019 rreth orës 07:20 min., në Pejë, pikërisht në kabinetin e shkollës fillore, i pandehuri XH.J. fillon që ta prekë për qëllime seksuale nxënësen e tij të mitur, ashtu që i njëjti një ditë më parë i kishte thënë të miturës që të vijë në kabinet me qëllim që t’i ndihmojë për t’i nxjerrë mungesat dhe statistikat e suksesit, ashtu që e mitura ditën kritike pasi që arrin në shkollë, shkon në kabinet ku vjen pandehuri, i afrohet të miturës te banka dhe pa pëlqimin e saj e ngacmon, ku e mitura me forcë e shtyn të pandehurin duke e larguar nga vetja dhe me vrap del nga kabineti, shkon në shtëpi dhe njofton familjaret e saj. Me këto veprime i pandehuri XH.J. ka kryer vepër penale sulm seksual nga neni 229 par.3. nen par. 3.7 dhe 3.10 e lidhur me par. l të KPRK-së”, shkruan ë vendimin e Themelores.

Burgimi sipas Themelores, do të vuhet pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.

Pos dënimit me burgim, Themelorja ia ndaloi ushtrimin e profesionit të akuzuarit Xh.J. për pesë vjet, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit.

Vrasja ndodhi sot në një lokal në Pejë.