Fjalë Kyçe

Aktakuzë për shpërlarje të parave

Aktakuzë për shpërlarje të parave

Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve Sh.H dhe S.H, për shkak të dyshimit se kanë kryer veprën penale “shpëlarje e parave” nga neni 308 të KPRK-së, lidhur me nenin 32 paragrafi 2 nënparagrafi 2.1 të Ligjit për parandalimin e shpëlarjes se parave dhe financim të terrorizmit.

Sipas aktakuzës, të pandehurit Sh.H dhe S.H, gjatë vitit 2015 me qëllim të fshehjes apo të maskimit të natyrës, burimit, vendit, dispozicionit, lëvizjes ose pronësisë së pasurisë së përfituar me aktivitetet kriminale, i cili aktivitet ishte ndërlidhur me veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, substancave psikotropike dhe analoge nga nenit 273 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 3 të KPK-së, me qëllim që kjo pasuri e kundërligjshme të duket si e ligjshme, me parat të cilat i kanë përfituar nga aktivitetet kriminale në mënyrë të kundërligjshme kanë blerë banesa.

Me këto veprime të pandehurit kanë kryer veprën penale “shpëlarje e parave nga neni 308 të KPRK-së, lidhur me nenin 32 paragrafi 2 nënparagrafi 2.1 të Ligjit për parandalimin e shpëlarjes së parave dhe financim të terrorizmit./Gazeta Alo/