Fjalë Kyçe

Në këto vende nuk do të ketë rrymë ditët në vijim

Në këto vende nuk do të ketë rrymë ditët në vijim

KEDS njofton se do të ketë ndërprerje të rrymë ditët në vijim.

KEDS nëpërmjet një komunikate për media ka njoftuar qytetarët së në disa vende do të këtë ndërprerje të rrymës për shkak të punimeve në rrjet, përcjell lajmi.net.

Njoftime nga KEDS për punimet në rrjet:

08.01.2020

Punime të domosdoshme për sigurinë e sistemit

Prishtinë

1.

Nga NS 35/10kV Fushë- Kosova I do të ndërprehet:

Dalja 10KV Fushë Kosova 1 (Kodi 15018006) prej ores 10:00 deri në ora 13:00

Vendet: Nakarada, Dardhishta, Lismiri dhe lagjja Tërnavët.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjët, evitimi i rrezikut, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve, përforcimi i shtyllave etj.

2.

TS 35/10kV Fushë- Kosova II do të ndërprehet:

Dalja 10KV Bardhi i Madhë (Kodi 15018018) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Vendet: Lagjja 28, pjesa e Fushë-Kosovës pas Hekurudhës, Kuzmini dhe Bardhi i Madh.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjët, evitimi i rrezikut, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve, përforcimi i shtyllave etj.

3

TS 110/35/10kV Palaj do të ndërprehet:

Dalja 10kV Palaj (Kodi 18024001) nga ora 10:30 – 10:45 si dhe 14:45-15:00

Vendet: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitulla, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

TS.10/04kV Hade te Mirenët (Kodi 18024001063) nga ora 10:30 deri në ora 15:00

Vendet: TS Hade te Mirenët.

Arsyeja: Ndërrimin e ormanit 0,4 kV .

Ferizaj

1.

Në TS 35/10kV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Caraleva (Kodi: 41046004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Vendet: Pjesë e Shtimes, Qesta Reçakut, Reçaku, Belinci, Caraleva, Topilla, Llanishta, Devetaku, Grejqevci, Zborci, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje, ndërrim isolatorësh, ndërrim shtyllash, kontrollim për vaj i transformatorëve.

Gjakovë

1.

Në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Skivjani (Kodi: 80080009) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Vendet: fshatrat: Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë (një pjesë), Osek Pashë, Plançor dhe Skivjan.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjët, evitimi i rrezikut, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve, përforcimi i shtyllave të tensionit të mesëm etj.

Gjilan

1.

Në TS 35/10 kV Gjilani I do të ndërprehet:

Dalja 10kV Uglari (kodi: 60060016) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Vendet: Kolektori, Uglari 1, 2 , Pograxh, Llofca, Doxht, Sllubica, Kokaj .

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjët, evitimi i rrezikut, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve, përforcimi i shtyllave etj.

2.

Në TS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10kV F. Jeta (kodi: 61065013) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Vendet: F. Jeta.

Arsyeja: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të mesëm (4copë).

Mitrovicë

1.

Në TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10kV Qirezi (kodi: 74000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Vendet: Krushefc, Polac, Dashefcë, Baks, Qirez, Prellofcë, Krasaliq, Kozhicë, Krasmirofcë, Likoshan, Gradicë, Godanc .

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjët, evitimi i rrezikut, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve, përforcimi i shtyllave etj.

Prizren

1.

Nga TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Zhupa (Kodi: 31000026) prej orës 10:00 deri ne ora 16:00

Vendet: Manasterice, Llokvice, Neprogoshte, Reqan, Pllanjane Lubinje e epërme, Lubinje e ulet, Gornja selle, Mushnikove, Ts Prevalla,HOTEL Sharri, Ts Sat styro,Ts Shpia e bardhe, Sredska, stajkovc, Bogoshevc, Drajqiq

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjët, evitimi i rrezikut, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve, përforcimi i shtyllave etj.

08.01.2020

Punime në projekte investive

Pejë

1.

TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10kV Lumbardhi (Kodi 53000005) nga ora 12:00 deri në ora 16:00

Vendet: Lluka e Epërme, Lluka Gecaj, Pozhari, Gllogjani, Shapteji, Lumbardhi, Irzniqi, Ratisha, Gramaqeli dhe Mazniku.

Arsyeja: Montimi i ndarësit në TS Pozhar dhe bartja e rrjetit të vjetër në rrjetin e ri me kabllo bistek.

08.01.2020

Punime nga palët e treta

Prishtinë

1.

TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

TS.10/04kV TS Lagja e Spitalit 6 (Kodi 19000031054, 19000031244) nga ora 09:30 deri në ora 11:30

Vendet: TS Lagja e Spitalit 6.

Arsyeja: Energjizimin e kthinave hyrëse dhe dalëse.

Pejë

1.

TS 110/10(20)kV Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10kV Onix (Kodi 54000003) nga ora 12:00 – 12:15 si dhe 14:45-15:00

Vendet: Durrave Hysenajt, Tomoci – Kushtrimi, Dobrushë Xhamia, Dobrushë e Mesme, Te Drejtoria, Lubovë – Ademajt, Lubovë Kulla, Carralluka, Carralluka 2, Korabi, Blinda Banjë, Lagja e Re Banjë, Banjë Minoritetet, Onixi, Kulla, Lagjja Delibeg, si dhe Centali Solar ONIX.

TS.10/04kV Baicë [në fshate ] (Kodi 54000003013) nga ora 12:00 deri në ora 15:00

Vendet: TS Baicë [në fshate ]

TS.10/04kV Baicë Ujrat e zeza (Kodi 54000003037) nga ora 12:00 deri në ora 15:00

Vendet: TSB Baicë Ujrat e zeza.

Arsyeja: Vendosja e shtyllave dhe realizimin e TS të ri –Hidrodrini (Stacioni i pompave të ujit).

Gjakovë

1.

Nga TS 35/10kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kijeva (Kodi: 82082007) prej orës 09:00 deri ne ora 11:00

Vendet: fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë, Stapanicë.

Arsyeja: Urëzimet për energjizimin e TS se Ri. Sn=100 kVA bëhet pas pranimit teknik.

09.01.2020

Punime në projekte investive

Mitrovicë

1.

TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sollana (Kodi: 71075008) prej orës 08:00 – 16:00.

Vendet: Lagjet Parku i Solanës dhe Vaganica.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i kthinave, transformatorit si dhe ormani i tensionit të ulët.

2.

TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shipoli (Kodi: 71075001) prej orës 08:00 deri në ora 11:00

Vendet: fshatrat: Shipol, Vaganicë, Vërnicë dhe Pirq.

Arsyeja e ndërprerjes: Realizimi i lidhses dhe eleminimi nga kthinat brenda TSB Heta.

Në këto vende nuk do të ketë rrymë ditët në vijim

Në këto vende nuk do të ketë rrymë ditët në vijim

KEDS njofton se do të ketë ndërprerje të rrymës.

KEDS njofton konsumatoret se në ditët e ardhshme do të ketë ndërprerje të rrymës për shkak të punimeve në rrjet, përcjell lajmi.net.

Njoftime nga KEDS për punimet në rrjet:

20.11.2019

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtinë

1.

TS 35/10kV Fushë- Kosova I do të ndërprehet:

  1. 10/04kVTS:F.K. KOPERATIVA- (Kodi: 15018020026) prej ores 10:30 deri në ora 12:30.

Vendet: TS Fushë-Kosovë- KOPERATIVA.

Arsyeja: Lidhja e buhollcit dhe termometrit.

2.

TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Nr. 13 Drini i Bardh-Furra (Kodi: 12000007) prej ores 10:30 deri në ora 13:00.

Vendet: Drini i bardhe 1, Arta I/1, Shtefan Gjeqovi, Arta.

Arsyeja: Rregullimi I ndërprerësve.

3.

TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Nr. 18 Arbëria 2 (Kodi: 12000012) prej ores 13:30 deri në ora 16:00.

Vendet: Lagjja Arbëria (një pjesë).

Arsyeja: Rregullimi I ndërprerësve.

4.

TS 35/10kV Fushë- Kosova II do të ndërprehet:

Dalja 10KV Albana (Kodi: 15018008) prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

Vendet: Mesbardhi I, Mesbardhi II, Bardh i Vogël, Albana e Vogël, Sllatinë e Vogël II,Albana e Madhe te Shaljanët dhe FSK-ja.

Arsyeja: Ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve.

5.

TS 110/35/10kV Palaj do të ndërprehet:

Dalja 10KV Palaj (Kodi: 18024001) prej ores 10:00 deri në ora 16:00.

Vendet: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullaë, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë dhe mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave, izolatorëve dhe shtrëngimi i përçuesve.

6.

TS 35/10 kV Koliq do të ndërprehet:

Lp 35 kV Batllave (Kodi: 140150) prej ores 08:00 deri në ora 09:00.

Vendet: Batllava, Gërdovci, Bellopoja, Lluga, Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Bërveniku, Bllata, Metergovci 1 dhe 2,Orllani, Vikendicat, Te Zahir Pajaziti, Ujësjellësi rajonal “Batllava” dhe MAP Burgu i Sigurisë së Lartë.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë dhe mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave, izolatorëve dhe shtrëngimi i përçuesve.

Ferizaj

1.

TS 35/10kV Kaçaniku do të ndërprehet:

Dalja 10KV Bobi (Kodi: 40043002) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Vendet: Bobi, Ivaja, Kotlina, Laqi, Bushi, Pusteniku dhe Strazha.

Arsyeja: Pastrim traseje, ndrrim shtyllash, izolatorësh, shkarkuesve katodik dhe kontrollim për vaj i transformatorëve.

Gjakovë

1.

TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10KV Dragabili (Kodi: 82082006) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Vendet: Rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), Rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), Rr.557 Bedri Berisha (1 konsumator), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjët dhe ndërrimi i shtyllës së tensionit të mesëm në Shkozë.

Gjilan

1.

TS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

Dalja 10KV Binqa (Kodi: 61067008) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Vendet: Mogillë, Kabash, Rafshinë, Bozovik, Shoshar, Debelldejë dhe Binqë.

Arsyeja: Pastrim traseje dhe mirëmbajtje.

Mitrovicë

1.

TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10KV Novolani (Kodi: 73000005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Vendet: Një pjesë e Bukoshit, Novolani, Kollë, Vërnica, Reznik, Shallc, Druvar dhe Mihaliq.

Arsyeja: Pastrim traseje, ndërrim shtyllash, izolatorësh, shkarkuesve katodik dhe kontrollimi për vaj i transformatorëve.

Pejë

1.

TS 110/10(20)kV Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10KV Dubrava-Rakoshi (Kodi: 54000006) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Vendet: Dubravë, Kovragë, Serbobran, Llukac i thatë, Veriq, Kërrninë, Padalishtë, Shushicë, Rakosh, Uqë, Suhogerll dhe Cerkolez.

Arsyeja: Pastrim traseje, ndërrim shtyllash dhe izolatorësh.

2.

TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10KV Deçani (Kodi: 53000003) prej orës 10:00 – 10:15 Si dhe nga ora 15:45 – 16:00

Vendet: Deçani-qyteti, Deçan KEDS, Deçan Policia, Deçan Gjimnazi, Ramosaj, Hazeraj, TMK, Demhasaj, Carrabregu.

Degëzimi 10kV(Kodi: 53000003:011,018,014,010,009,019,015,013.) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Vendet: Ramosaj, Carabreg, Spitali, Letaj, Bonitad dhe Demhasaj.

Arsyeja: Vendosja e një shtylle B/1600/12m dhe një shtylle B/1000/12m dhe bartja e rrjetit të tensionit të mesëm.

Prizren

1.

TS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

Dalja 10KV Komuna Mamushë (Kodi: 30034005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Vendet: Mamushë, Rizam Mulliri, Riza Holding, Serbicë e Ulët I, Serbicë e Ulët II, Lagjja Medvec dhe Pompat e Ujit.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë, ndërrimi i izolatorëve dhe përforcimi i shtyllave.

21.11.2019

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prizren

1.

TS 110/35/10kV Prizreni I do të ndërprehet:

TS 35/10kV Zhuri (Kodi: 300350) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: Ujësjellësi, Lagjja Omaj dhe Ademaj në Zhur, Kampi Behktel-Enka, Dogana Vermicë,

Zhuri, Shkoza, Dobrushtë, Milaj, Gorozhub, Planejë, Vërmicë, Mile, Plane, një pjesë e Zhurit, Zhur, Vlashnjë, Poslishtë, Nashec, Muradem, Lubiqevë, Leskovec, Kobajë, Jeshkovë, Hoqë e Qytetit, Grazhdanik, Billushë, Afariste: resturant “Keshtjella”,”Pompa Benxines Zhuri”, Betonjera “Vëllezërit e Bashkuar”, Billushë “Pompa e Ujit”, Vlashna “Fanaj Petroll”, Poslishtë, Grazhdanik, Kobi I, Kobi II, Gurthyesi Renelual Tahiri, Poslishti I, Poslishti II, Vlashna I, Vlashna II dhe Muradema.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i detajizuar i SCADA-s.

2.

TS 35/10 kV Sharri (Dragash) do të ndërprehet:

  1. Dragash ana 10kV (Kodi: 300360) prej ores 09:00 deri në ora 17:00.

Vendet: Lubovishtë, Kukjan, Vranishtë, Restelicë, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok, Orqushë, rr. e Dëshmorëve, rr. e Restelicës, rr. e Brodit, rr. e Radeshës, afariste: KFORI, Motel Meka, “Shtëpia e Kulturës”, Radio Sharri, Policia, Kuvendi Komunal, Gjimnazi, Shkolla fillore, Ambullanta e Mjeksisë Familjare, Gjykata, Zjarrfiksat, Afariste: HIT Flores, Zgatari Komerc, Blaq, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg, Zaplluxhe, Afariste: N.P.T “Mulliri” Buzez, N.T.P. Qumshtorja Sharri Kuk, Restoran Opoja,

Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosavë, Pllajnik, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatar, Zym i Sharrit, Afariste: ILVA” Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala, Rapqa e Ulët, Rapqa e Epërme, Fabrika Meka, Brezne, Kërsteci I Ulët, Krsteci I Nalt, Rrenci, Ferma TS- Berham Jonuzi, TS- Qendra Petroll, Buqe, Pllavë, TS-Ujësjellësi Brezne dhe Rematex.

Arsyeja: Testimi i detajizuar i SCADA-s.

3.

TS 35/10 kV Sharri (Dragash) do të ndërprehet:

LP 35 kV Dikanca (Kodi: 300370) prej ores 09:00 deri në ora 17:00.

Vendet: Frigofood si dhe HC “Dikanca”(G 1+G 2) dhe HC”Dikanca” G 3, Fshati Brod dhe afariste: N.P.T “Kuk Comerc”(Motel Argjena), TS- IPKO Brod, TS- Penda HC Dikance, Baqkë, Dikancë, Leshtan dhe Radesh.

LP 35 kV Eurokosi (Kodi: 30040001) prej ores 09:00 deri në ora 17:00.

Vendet: Eurokosi.

LP 35 kV Hidrocentrali Orqusha (Kodi: 30050000) prej ores 09:00 deri në ora 17:00.

Vendet: Hidrocentrali Orqusha.

Arsyeja: Testimi i detajizuar i SCADA-s.

Punime nga Investimet

21.11.2019

Prishtinë

1.

TS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drenasi 2 (Kodi: 16021002) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

Vendet: Drenas (një pjesë), Lagjja e Feroniklit, Çikatovë e Vjetër (TS Morinët).

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i rrjetit ekzistues 10 kV.

2.

TS 110/35/10kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J 14 Jumco (Kodi: 10000004) prej orës 09:00 – 09:30 si dhe nga ora 17:00-17:30

Vendet: Jumko, Zona Industriale një pjesë.

TS 10/04 kV Pacollt (Kodi: 10000004052,) prej orës 09:00 deri në ora 17:30

Vendet:

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformotorit dhe i kthinave në TSB ekzistuese.

21.11.2019

Punime nga palët e treta

Mitrovicë

1.

TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Martiraj (kodi 73000009) prej orës 09:30 deri në ora 16:00

Vendet: Bahri Kuqi, Bajram Imeri, Gojbule, Studime, Sfaraqak, Skrome, Bozhlan, Gumnishte dhe Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllës 12/1600.

Prishtinë

1.

TS 35/10kV Badovci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Hajvalia (kodi 10014002) prej orës 08:00 – 09:00 si dhe nga ora 15:00-16:30

Vendet: Hajvalia.

TS 10/04kV PACOLLET (kodi 10014002029) prej orës 08:00 deri në ora 16:30

Vendet:TS PACOLLET

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i asetit.