Fjalë Kyçe

4 konkurse të hapura për punësim në Teatrin Kombëtar të Kosovës

4 konkurse të hapura për punësim në Teatrin Kombëtar të Kosovës

Teatri Kombëtar i Kosovës ka të hapura 4 konkurse për disa pozita, të cilat janë publikuar në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, shkruan KultPlus.

Pozitat e hapura janë: dramaturg, mjeshtër ndriçimi, rrobaqepës dhe udhëheqës tekniko-artisitk.

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe pranon aplikacione nga të gjithë personat meshkuj dhe femra nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë në përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale. Aplikimet e dorëzuara pas afatit të parë nuk pranohen dhe aplikimet e pakompletuara refuzohen. Aplikacionet e dërguara me postë, me pulla postare, në ditën e fundit të shpalljes, konsiderohen të vlefshme.

Për më shumë info, klikoni në këtë vegëz.