Fjalë Kyçe

Ministri Aliu,njofton se ekipet mobile do të kryejnë kontrrollën teknike të automjeteve në rrugë

Ministri Aliu,njofton se ekipet mobile do të kryejnë kontrrollën teknike të automjeteve në rrugë

Pas një pune intenzive, miratuam Udhëzimin Administrativ për Kontrollin e Rregullsisë Teknike për Automjete në Rrugë.

Tashmë ekipet mobile të angazhuara nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, do të jenë vazhdimisht në terren për kontrolla rutinore në komunikacion, për të eliminuar pjesëmarrjen e mjeteve motorike me defekte, përgjithësisht mjeteve motorike të cilët nuk i përmbushin kriteret e kontrollës teknike në komunikacion.

Përmes këtij udhëzimi tejet të rëndësishëm e të domosdoshëm, që është punuar duke marrë parasysh praktikat më të mira të rajonit dhe BE-së, do të kontribuojmë në përmirësimin e qarkullimit rrugor, shkarkimin e komunikacionit, sigurinë në trafik, por edhe në mbrojtjen e ajrit dhe mjedisit.

Udhëzimin Administrativ NR.01/2024 mund t’a gjeni në vegëzën:

https://mmphi.rks-gov.net/Document/Legislations?Year=2024&type=26