Fjalë Kyçe

Dështon të nis rigjykimi për korrupsion ndaj deputetes së VV’së dhe të tjerëve, kjo është arsyeja

Dështon të nis rigjykimi për korrupsion ndaj deputetes së VV’së dhe të tjerëve, kjo është arsyeja

Për shkak se i akuzuari Shqipron Krasniqi nuk kishte angazhuar mbrojtës tjetër ngase ai i caktuar sipas detyrës zyrtare, Hamdi Jashari, gjendet nën masën e paraburgimit, ka dështuar sërish të premten të nis rigjykimi në Gjykatën Themelore në Prizren, në rastin ku Krasniqi bashkë me deputeten Jetmire Vrenezi, ish-drejtorin e Inspektoratit, Islam Thaqi, Egzonë Morina-Thaqin, Arian Tarakun dhe Isë Bislimajn, po ngarkohen për “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Kryetarja e trupit gjykues, gjykatësja Kymete Kicaj tha se sipas informatave zyrtare, mbrojtësi i angazhuar sipas detyrës zyrtare, Hamdi Jashari, gjendet nën masën e paraburgimit, raporton “Betimi për Drejtësi”.

I akuzuari Krasniqi tha se me anë të parashtresës, ka njoftuar gjykatën se nuk mund të angazhojë mbrojtës tjetër, mirëpo të njëjtën parashtresë gjykatësja Kicaj tha se deri në fillimin e seancës nuk e ka pranuar.

Pas kësaj, Kicaj tha se për të akuzuarin Krasniqi, gjykata do të angazhojë mbrojtës dhe për këtë do të njoftohet Oda e Avokatëve të Kosovës (OAK).

Në mungesë të kushteve ligjore kjo seancë është shtyrë, kurse e radhës është caktuar të mbahet më 24 korrik 2023.

Gjykata Themelore në Prizren, më 17 maj 2022, kishte dënuar Vrenezin dhe Thaqin me nga 3 vite burg dhe dy mijë euro gjobë, ndërsa Morina- Thaçi, Taraku, Bislimaj dhe Krasniqi ishin liruar nga akuza për korrupsion.

Mirëpo, Gjykata Apelit, më 23 dhjetor 2022, çështjen e ka kthyer në rigjykim.

Prokuroria Themelore në Prizren, më 20 dhjetor 2019, ka ngritur aktakuzë ndaj Islam Thaqi, Jetmire Venezi, Egzonë Morina-Thaqi, Arian Taraku dhe Isë Bislimaj, të cilët po i ngarkon me veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Në aktakuzë thuhet se më 19 dhe 21 korrik 2019 në Prizren, në objektin “Abi Çarshia”, të akuzuarit Islam Thaqi, në cilësinë e drejtorit të Inspektoratit, Jetmire Verezi dhe Egzona Morina Thaqi, inspektore të ndërtimit, Arianit Taraku dhe Isë Bislimaj, zyrtarë në Drejtorinë e Inspektoratit, Shqipëron Krasniqi, përfaqësues ligjor në Komunën e Prizrenit, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, i tejkalojnë kompetencat e tyre me qëllim të shkaktimit të dëmit “Abi” SH.P.K në Prizren.

Sipas aktakuzës, të akuzuarit realizojnë rrënimin e aneks-objektit të “Abi Çarshia”, duke e ditur se i dëmtuari ka dorëzuar aplikacionin për legalizim.

Prokuroria pretendon se të njëjtit kanë vepruar në kundërshtim me Ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa leje, me Udhëzimin Administrativ nr.06/19, me Ligjin mbi procedurën e përgjithshme administrative, si dhe vendimet e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, nr. A-213/18 dhe A-179/19, me të cilat ishin anuluar aktvendimet e Drejtorisë së Inspektoratit Komunal të Ndërtimtarisë në Prizren.

Sipas Prokurorisë, këto vendime obligojnë organet komunale në Prizren të veprojnë konform Ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje, si dhe udhëzimeve administrative në fuqi, andaj sipas aktakuzës, të akuzuarit duke mos i përfillur këto vendime, veprojnë në kundërshtim me ligjet në fuqi.

Dëmi që pretendohet se i është shkaktuar “Abi Çarshia”, me rrënimin e anekesit në fjalë, është në vlerë prej 69,729.66 euro.

Me këto veprime, të gjithë të akuzuarit ngarkohen se kanë kryer veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, nga neni 414 paragraf 2-1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.