Fjalë Kyçe

Komuna e Prishtinës me apel që të gjithë qytetarët tatimpagues të i respektojnë afatet e reja ligjore

Komuna e Prishtinës me apel që të gjithë qytetarët tatimpagues të i respektojnë afatet e reja ligjore

Komuna e Prishtinës kërkon nga qytetarët që ta respektojnë ligjin e ri për tatim në pronë.

Komuna e Prishtinës ka njoftuar se Ligji i ri për tatim në pronë ka ndryshuar edhe afatet për pagesat e kësteve të tatimit në pronë.

“Neni 23 paragrafi 1, i këtij ligji, parasheh “Për vitin tatimor 2019 dhe vitet tatimore në vijim, tatimi dhe gjoba ,paguhen me dy këste të barabarta, deri 30 prill dhe 30 shtator të vitit tatimor.’’ Rrjedhimisht, afatet e mëparshme të pagesave, 30 qershor dhe 31 dhjetor të vititi tatimor nuk janë më të vlefshme”, thuhet në njoftimin e Komunës së Prishtinës.

Komuna ka bërë apel që të gjithë qytetarët tatimpagues të i respektojnë afatet e reja ligjore, në mënyrë që të mos aplikohen kamatat dhe dënimet e parapara me dispozitat ligjore në fuqi.